Weet wat je gebruikt op huid en nagel

Cosmetische producten die op de EU-markt worden gebracht, moeten veilig zijn, ongeacht het fabricageproces of de distributiekanalen. De fabrikant is verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten en moet ervoor zorgen dat ze een deskundige wetenschappelijke veiligheidsbeoordeling ondergaan voordat ze worden verkocht. Een fabrikant of merk eigenaar is verplicht op de hoogte te zijn van de regelgeving en de ingredienten in zijn producten. De herkomst van de producten speelt hier dan ook zeker een hele grote rol.

Bescherming
Cosmetica en persoonlijke verzorging producten voor consumenten worden in Europa beschermd
met de hoge veiligheidseisen middels wetgeving. Producenten zoals Pink Gellac
dienen de beste technieken en meest recente onderzoeksgegevens te gebruiken zodat de
veiligheid van de klanten kan worden gegarandeerd voordat producten op de markt komen.
Wij zijn verplicht te overleggen aan de EC welke ingredienten gebruikt worden in Pink Gellac.

Verboden ingredienten en grondstoffen
Zo zijn de meest beschikabre ingredienten op de markt verboden om toe te passen in gel nagellak,
deze verboden goedkope ingredienten vind je vaak terug bij gellak producten uit Asie. Meestal weet de
importeur van het product niet welke ingrdienten gebruikt zijn in hun producten uit Asie.
Dit brengt serieuze gevaren met zich mee, zo kun je hormonale problemen of een allergische reacties
krijgen. Gellak produceren met uitsluitendlegale ingredienten is een vele male complexer proces en
daarmee ook een duurder proces en mede om die reden word er buiten de EU vaak in producten de
verkeerde ingredienten gebruikt.

Vaak worden dit soort producten dan ook helemaal niet aangemeld omdat ze onder de radar willen blijven en geen
ingredienten lijsten kunnen overleggen. Uiteraard is dit uitermate kwalijk en zelfs crimineel, helaas kunnen
wij bij Pink Gellac niks anders doen dan er elke keer melding van te maken bij de overheid.

Cosmetica wetgeving

European commission

Land van herkomst
Pink Gellac producten worden binnen Europa en of de Verenigde Staten geproduceerd volgens de in die landen geldende strenge regelgeving op cosmetica gebied.
Dat betekend voor u als consument dat u er zeker van kunt zijn dat Pink Gellac producten veilig zijn om in aanraking te komen met uw huid en of nagel. Het land van herkomst is bij cosmetica producten belangrijker dan consumenten vaak denken.

De (EC) N°1223/2009 regulering over cosmetische producten is de belangrijkste gereguleerde regelgeving voor cosmetische eindproducten die geplaatst worden op de EU-markt. Deze vordering versterkt de veiligheid van cosmetische producten en stroomlijnt het kader voor alle producenten in de sector. De Regulation vordering vereenvoudigt de procedure in de mate dat de interne markt van cosmetische producten nu een realiteit is.

Online meldingssysteem
De Cosmetic Products Notification Portal ( CPNP ) melding is een online meldingssysteem gecreëerd door de Europese Commissie voor de cosmetische producten. Wanneer een product in de CPNP is bekend gemaakt is het niet nodig voor verdere kennisgeving op nationaal niveau binnen de EU. U kunt deze database ook zelf raadplegen. Wanneer u een merk niet terug kunt vinden in deze database is er 100% spraken van het niet naleven van deze regels, elk merk dient tenslotte zich te melden bij de EC en zijn ingrdienten per product te overleggen, doet een merk dat niet dan is deze al in gebreke volgens de Europese wetgeving. 

De uitvoering van de Regulation (EC) N° 1223/2009 (Article 13) vereist dat producenten de cosmetische producten de officieel benodigde informatie verstrekken over de ingrediënten die in het product zitten die wij produceren en op de markt zetten door de CPNP.

 

De CPNP maakt deze informatie beschikbaar voor: 
-  Verantwoordelijke personen van de cosmetische producten
-  Distributeurs van de cosmetische producten

-  Artsen en medici die informatie over ingredienten wensen

 

 

 

Productie en vul proces
Pink Gellac produceerd en vult haar eigen product ine Europa, dit doen we omdat wij dat 100% op de hoogte zijn hoe onze producten gemaakt worden en wij onze klanten kunnen garanderen dat de veiligheid en kwaliteit van Pink Gellac gewaardborgt zijn. Niet voor niks is Pink Gellac een van de grootste gellak merken in Europa.

Ons productie proces is volgens de ISO 22716 Good Manufacturing Practices (GMP) bij cosmetica.
ISO 22716 is een internationale norm voor Good Manufacturing Practices (GMP) in de productie van cosmetica en beschrijft de basisprincipes voor toepassing van GMP in faciliteiten die afgewerkte cosmetica produceren. Deze richtlijn biedt georganiseerd, praktisch advies voor het beheer van menselijke, technische en administratieve factoren die gevolgen hebben voor de productkwaliteit.

Iso

 

De norm heeft betrekking op productie-, opslag-, verpakkings-, test- en transportprocessen. De richtlijn is goedgekeurd en geaccepteerd door tal van internationale regelgevende instanties, zoals de Food & Drug Administration (FDA), de International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR) en het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).

Garantie voor consumenten
Deze norm integreert productcriteria en eisen voor de productie van cosmetica goederen, maar er is meer:

  • De norm maakt het voor de organisatie mogelijk om de kwaliteits- en veiligheidseisen van de toeleveringsketen te beheren.
  • De norm waakt over de gevaren en risico's van cosmetica en maakt continue verbetering mogelijk.
  • De norm kan eenvoudig worden geïmplementeerd, ongeacht omvang, complexiteit of naleving van wettelijke eisen.
  • De norm zorgt ervoor dat de organisatie de wet naleeft.